Shenzhen Tobest Industry Co., Ltd

CASO
tornillo de bola
tornillo de bola 2015-02-05
Hilo triangular
Hilo triangular 2015-08-29
varilla
varilla 2019-10-10
Rosca BSPT / NPT
Rosca BSPT / NPT 2019-10-15
hilo estriado
hilo estriado 2019-10-12
Eje de motor
Eje de motor 2019-09-06
2019-09-29
junta roscada
junta roscada 2019-09-24
 12